www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

تماس با ما

firouz@dashtak.com

firouzbashiri@hotmail.com

 

نظرات شما

 

صفحه اول

 

    درباره دشتک

 

    گویش دشتکی

 

    عکس هائی ازسفرهایم به نقاط مختلف جهان

 

اشعارمن

 

      پیوندها

 

       مطالب متفرقه

 

 

 

 

 

 

                                          تقدیم به زنان و کودکان غزه که قربانی بازی سیاستمداران دنیا وبی سیاستی رهبران خود میشوند           

             

اوضاع جهان

احوال جهان به شور وشر می بینم

  صد جنگ و جدال  در خبر می بینم

 

دنیا  شده  جولانگه  شیطان لعین

احوال  کسان  بد  از بتر می بینم

 

بسیار گریزان شده از موطن خویش

طفلان    یتیم   در   بدر   می بینم

 

اقوام به گفت حاکمان مسخ شدند

شمشیر زنان به یکدیگر می بینم

 

طفلان وزنان شدند آواره ی دشت

غم را  به دل نوع  بشر  می بینم

 

یارب شده اند  حاکمان کاخ نشین

کاشانه ی خلق زیروزبر می بینم

 

از پوچی  حرفشان همه آگاهیم

صد حاکم وشاه بی هنر می بینم

 

تزویرگران فخر فروشند به خلق

بر روی  یتیم  چشم تر  می بینم

 

بر پای فقیر  کفش وپاپوشی نیست

قومی همه با جامه ی زر می بینم

 

از بهر تهی کردن  خوان درویش

آنها همه را چو شیر نر می بینم

 

چون مسکن ما جایگه امنی نیست

فیروز   ترا  من  به سفر می بینم

                                                                                                                

1387/10/15. فیروز دشتکی

           

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

به دشتک خوش آمدید