www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

بازدید کنندگان تقاضامندم با درج نظرات خود در قسمت نظرات و یا با ایمیل ما را از کاستی های سایت آگاه سازند

تماس با ما

firouzbashiri@hotmail.com

نظرات شما

صفحه اول

 

 

..............................................................................

بستن گربه در ته باغ

در معبدی گربه ای وجود داشت که هنگام عبادت و مراقبه راهب ها مزاحم تمرکز آنها می شد.بنا بر این استاد دستور داد،هر وقت زمان مراقبه می رسد یک نفر گربه را گرفته و به آخر باغ معبد ببرد و به درختی ببندد.این روال ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد.سالها بعد استاد مرد وبعد از او گربه هم مرد .راهبان معبد گربه ای خریدند و به معبد آوردند تا هنگام مراقبه به درخت ببندند تا اصول مراقبه را درست به جای آورده باشند

سالها بعد استاد بزرگ دیگری رساله ای نوشت در باره ی اهمیت بستن گربه هنگام مراقبه

فیروز دشتکی  20/3/1388

 

 

 

 

به دشتک خوش آمدید