www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

                صفحه اول    درباره دشتک    گویش دشتکی         عکس هائی ازسفرهایم به  نقاط مختلف جهان

           مطالب متفرقه   اشعارمن          پیوندها      یادداشتها

 

آبشار چک آباد chok obad by e.m

 

 

 

 

 

 

 

درپی او

 

غم ز حد بیرون شد وتن ناتوان

غصه از پا  افکند  پیر و جوان

 

بر دلم افکنده  دوری اش  شرر

او گریزان من بسوی او روان

 

ما  تمنا  بوسه ای  از روی  او

او شتابان همچوتیری در کمان

 

نی توان این عشق کردن آشکار

تا  که  او  بینیم  میگیرد  زبان

 

او زما دین ودل وجان برده است

ترک ما  یغما نموده  جمله خوان

 

ما  کنون  پیریم  و از  افتاده    پای

لیک اوچست است وچالاک وجوان

 

سر چه  قابل تا که  قربانش  کنیم

ما خس  راهیم  و او  جان  جهان

 

دوری اش دل را پریشان می کند

روزها در حسرت و گریان شبان

 

اخمهای  او دل  از ما  می برد

گر چه برده زهره از شیر ژیان

 

او بود زیبا وما  پیریم و زشت

بس  تفاوت از زمین  تا آسمان

 

باشد آن روزی که ما دربرکشیم

قامت   والای   آن   سرو  روان

 

آن  رخ زیبا   کز او  من دیده ام

همچو حسنی نیست در باغ جنان

 

بار  او را می کشم  تا عمر هست

گر چه سنگین است این بار گران

 

دوستان  اسپند  را  دودی   کنید

قامت  او  دور  از  چشم   بدان

 

در قفای  خویش  یکدم  کن  نگه

چونکه فیروزاست دنبا لت روان

 

30/1/87 نروژ

 

 

به دشتک خوش آمدید

د