www.dashtak.com

به سایت روستای دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

تماس با ما

firouzbashiri@hotmail.com

نظرات شما

 

 

صفحه اول

 

 

 

 


آزادی حجاب برای پلیس های زن نروژ

چند روز پیش رئیس پلیس نروژ اعلام کرد که پلیس های زن نروژی که مسلمان هستند حق استفاده از حجاب را دارا می باشند.این خبر واخباری از این قبیل برای انسان های آزاداندیش بسیار مسرت بخش است ونشان از این دارد که جوامع بشری به سوی عقلانیت وزندگی مسالمت آمیز همه ی افکار وعقاید قدم بر می دارد،وهمینطور افتخاری است برای کشور نروژ که برای اقلیت مسلمان خود هم حق و حقوق عقیدتی قائل است.

چند سال پیش یک کشیش نروژی پیشنهاد داد که کلیساهایی که در اسلو بلا استفاده مانده اند را در اختیار مسلمان قرار دهید تا از آنها به عنوان مسجد ومحل عبادت پروردگار استفاده نمایند. هرچند کسانی که دچار جمود فکری وغرق در افکار قرون وسطایی هستند با این نوع افکار مترقی مخالفت وبرای توجیع مخالفت خود از دین ،قانون،عرف وخلاصه از وسیله ای استفاده خواهند کردکه جلو این حرکت که میرود جهانی شود را بگیرند.قدر مسلم این است که جهان دارد به طرف همزیستی مسالمت آمیز بین همه ی افکار، عقاید ومذاهب حرکت می کند.انسان ها از نظر عقاید با هم متفاوتند.دیگر آن زمانها که با زور ،تهدید، تطمیع و لشکر کشی عقاید دیگران را عوض می کردند گذشته است.دیگر زمان تحمیل به انسانها تمام شده است.نه حجاب را می شود تحمیل کرد و نه بی حجابی را.سعی درتحمیل آب در هاون کوبیدن است.تحمیل گر نام نیک از خود باقی نخواهدگذاشت.انسانها حق انتخاب دارند وهیچکس خق ندارد این حق را از آنها سلب کند.

مشروح خبر را میتوانید در اینجا مطالعه نمایید.


 

        

 

 

 

 

                                 

به دشتک خوش آمدید