www.dashtak.com

به سایت روستای دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

تماس با ما

firouzbashiri@hotmail.com

نظرات شما

 

 

صفحه اول

  

روستاهای هدف گردشگری در24 استان کشور

نظرات شما

 

 

...........................................................................

کفش های گاندی


ماهاتما گاندی، سیاستمدار بزرگ و یکی از رهبر ان روحانی هندی است که به خاطر بشردوستی و فداکاری غیر عادی‌اش مشهور عام و خاص است. حکایت زیر تنها نمونه کوچکی از روحیه و طرز فکر این اندیشمند بزرگ می‌باشد

روزی گاندی با تعداد کثیری از همراهان و هواخواهانش می‌خواست با قطار مسافرت کند. هنگام سوار شدن، لنگه کفشش از پایش درآمد و در فاصله بین قطار و سکو افتاد. وقتی از یافتن لنگه کفشش در آن موقعیت ناامید شد، فوری لنگه دیگر کفشش را نیز در‌آورد و همانجایی که لنگه کفش اولی افتاده بود انداخت


در مقابل حیرت و سؤال اطرافیانش توضیح داد: ممکن است فقیری لنگه کفش را پیدا کند، پیش خود گفتم بک جفت کفش بهتر است یا یک لنگه کفش ؟

نوع‌دوستانه همدردی کن، بدون قید و شرط ببخش

1388/6/31

 


 

   

 

                                 

به دشتک خوش آمدید