www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

 

تماس با ما

firouz@dashtak.com

firouzbashiri@hotmail.com

 

نظرات شما

 

صفحه اول

 

    درباره دشتک

 

    گویش دشتکی

 

    عکس هائی ازسفرهایم به نقاط مختلف جهان

 

اشعارمن

 

      پیوندها

 

       مطالب متفرقه

 

 

 

 

 

 

پیام به سهراب

 

،گفت سهراب، که ای مردم ده

.آب را گل نکنید

،چونکه شاید درویش

.نان خشکیده فرو برده در آب

،یا که زیبا صنمی

.تن خود می شوید

،وقت آنست که پاسخ بدهیم

.ای سهراب

،دیر وقتیست که ما مردم ده

.از سر چشمه ی آبادی خود رانده شدیم

،چشم را باید شست

،ونگه کرد به آن، بالابند

،چونکه این آب گل آلوده ی جوی

.زان طرف می آید

.آب از چشمه گل آلوده بود

،گر نگاهی گذرا

،به سر چشمه ی آب اندازی

،به یقین خواهی دید

،چه کسانی به سر چشمه ی ما

.جای را خوش کردند

،بی گمان مردم ده

.آب را گل نکنند

1387-8-23   فیروز دشتکی  

 

 

 

                                           

 

   

 

 

 

 

 

به دشتک خوش آمدید