به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

                             

                صفحه اول    درباره دشتک    گویش دشتکی         عکس هائی ازسفرهایم به  نقاط مختلف جهان

           مطالب متفرقه   اشعارمن          پیوندها      یادداشتها

 

 

 

شوق وصل

 

سالها  ما  بهر  دیدار  تو  ره  پیموده ایم

شوق افزون میشودهرچند ما فرسوده ایم

 

خسته ونالان بدنبالت روانه روز وشب

گرشود وصلت میسر ما یقین آسوده ایم

 

پاک ما بودیم  تا  در  درگهت  جا داشتیم

چون جدا گشتیم ازتو زین سبب آلوده ایم

 

همچو طفلی دور از مادر  پریشانیم  وزار

بازگردان درمکانی پیش ازاین ما بوده ایم

 

سعی وکوشش بهر دیدار رخ زیبای توست

گر جز این باشد یقین ما راه کج  پیموده ایم

 

گوش برفرمان توچون هرچه فرمایی نکوست

گر بخواهی  جان  مطیع  امر  آن   فرموده ایم

 

جز  هوای کوی تو فیروز را منظور نیست

در سر  خود غیر  یاد  روی تو  ننموده ایم

 
18/2/87 نروژ

 

 

 

به دشتک خوش آمدید

د