www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

                صفحه اول    درباره دشتک    گویش دشتکی         عکس هائی ازسفرهایم به  نقاط مختلف جهان

           مطالب متفرقه   اشعارمن          پیوندها      یادداشتها

 

آبشار چک آباد chok obad by e.m

 

 

 

 

 

 

 

 

تا قیامت

 

ای دوست با تو دارم صد حرف با شکایت

با غیر کی توان گفت از شرح این حکایت

 

یک  لحظه یاد رویت از سر بدر نکرد م

در  انتظا ر  رویت   بنشسته  تا   قیامت

 

از طعن و تیر دشمن ما را هراس  نبود

مردن  برا ه  عشقت  نبود  مرا   ندامت

 

گر در ره وصالت صد درد بر من  آید

از حق طلب نمایم باشی تو در سلامت

 

اندرجهان هستی همچون تودلبری نیست

سرو آمده به تعظیم  در پیش  قد و قامت

 

هرگز برون  نگردد  اندر دل  من زار

یاد  جمال پاکش  یارب  بکن  شفاعت

 

اندر ره  وصالت  فیروز  خوار گردید

صد خرمن گل سرخ باریده بر جمالت

1/2/87 نروژ

 

 

 

به دشتک خوش آمدید

د